--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vad är Svenska Badbranschen?

Svenska Badbranschen har funnits sedan januari 2013 men som organisation

har den funnits mycket länge, under namnat SvPP. Svenska Poolproducenter.

SBB är en breddning av SvPP och samlar samtliga inressenter inom branschen.

SBB driver frågor som ska öka kunskapen inom Bad, Pool och Spa.

 

Visionen är att göra ett modernt badsverige möjligt. Utveckling i branschen ska

stödjas genom att stå nära kunden och förstå kommande behov.

Syftet är att öka kvalitet och kompetens, att representera intressenter och vara

en aktiv part för alla aktiva och intresserade i badfrågor.

För att möta den växande efterfrågan på privata pooler, publika bad och

offentliga bad har Svenska Badbranschen samlat aktörer verksamma inom:

  • Offentliga bad
  • Spa
  • Hotell
  • Privata pooler
  • Leverantörer

 

SBB representerar Sverige inom EUSA, det EU-organ som arbetar med Pool och

Spa-frågor inom Europa.

Nordanbro Teknik är medlem i SBB och har en representent i styrelsen.

Under vintern 2016 kommer Nordanbro Teknik att SBB-Certifieras.

Detta innebär att vi är utbildade i de standards som finns och tvugna att följa dem.

Detta innebär en stor trygghet för dig som kund!