Pooler, Spa, Bassänger

 

 

Poolbolaget Nord AB

Vi har jobbat med pooler sedan 1979.

Efter att mest ha jobbat mot den privata

marknaden har verksamheten de senare

åren bytt fokus.

Numera jobbar vi nästan uteslutande

med mindre och medelstora publika

badanläggningar.

Det är Hotell, Spa-anläggningar,

Campingar och liknande.

Vi är med på hela resan från

projektering till färdig badanläggning.

Självklart med service och uppföljning.

 

Servicetelefon: 070 394 10 99

Utbud

Vi säljer, monterar och servar produkter från följande leverantörer:

 

  • SpaLux. Marknadens vassaste Spa-produkter.

  • Pahlen. Svenska poolprodukter.

  • MiamiPool. Svenska Kvalitetspooler.

Bassängskötsel

Serviceavtal

 

Vi tar hand om drift och skötselav alla slags badanläggningar.

Allt från stora offentliga badanläggningar, mindre publika bad, spa och hotellanläggningar och privata pooler.

Driften omfattar vattenrening samt skötsel och underhåll av reningsanläggningar.

Vi utför även ombyggnader.

Skräddarsydda skötsel-avtal helt efter kundens behov.

Alla kontroller journalförs och arkiveras.

Vi samarbetar kontinuerligt med kommunrepresentanter från miljö och hälsa.